Шәхес

РОБЕРТ ӘХМӘТҖАН ТУРЫНДА БЕР-ИКЕ УЙ

Шагыйрь күңеленә бөтен дөнья сыя. Ә дөнья шагыйрьне сыйдырамы соң? КайберчакныкүңелгәкилгәнсорауларгаҗавапныГабдуллаТукайданэзлисең. Һичшиксезтабасың да. Әйтик, әлегесорауга. Ул ни дипязган?   Керләнәөст-өстенә – рух, һичхозурвөҗдангаюк; Ни сәбәптәнҗирйөзендәтәнгә – мунча, җанга – юк?!   Улүзенең соравынаүзеүкҗавабын да бирә:   Очтыдөньячитлегеннән, тарсыныпкүңелемкошы….


ЛОГИКАСЫЗ ХОККЕЙ – ФИГУРАЛЫ ШУУ

Миңа тоттылар да «феминистка» атамасын тактылар. Бәлки, бу чынлап та шулайдыр. Ләкин, җәмәгать, күзгә бәрелеп яткан дөреслектән качып булмый бит инде! Мин адым саен кызларның егетләргә караганда көчлерәк тә, акыллырак та икәненә инанам. Фәнүзәне социаль…